ЗАЯВКА / APPLICATION FORM

ЗАЯВКА / APPLICATION FORM
    Програма І туру – посилання на YouTube / program 1 round, links on YouTube

    Програма ІІ туру / Program ІІ round :
    *обов’язкове поле для учасників ІІ, ІІІ, IV, V, VI вікових категорій / *obligatory field for participants of II, III, IV, V, VI age categories

    Даю згоду КЗ «Луцька музична школа №1 імені Фридерика Шопена» на обробку та використання моїх персональних даних для ведення документації міжнародного конкурсу піаністів «Шопенівська весна», відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. /
    I give my consent to the Publik Utility Institution «Frederic Chopin Lutsk Music School №1» to process and use my personal data for the documentation of the international piano competition "Chopin Spring", in accordance with the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" from 01.06.2010 № 2297-VI.